Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sylvana Events 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Sylvana Events, handelend onder de naam Charloisse Handmade Market, hierna te noemen Charloisse Handmade Market of organisatie.

1. Reservering

Via de website www.sylvana-events.nl kan een deelnemer één of meerdere plaatsen reserveren voor een editie van Charloisse Handmade Market.

Reserveren kan eveneens door het sturen van een email naar: sylvana-events@hotmail.com.

Je reservering wordt pas in behandeling genomen, wanneer het volledige bedrag voldaan is. 

De organisatie is niet aansprakelijk indien je een verkeerde reservering plaatst. 

Een wijziging in de reservering kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden. Aangevraagde wijzingen zijn pas van kracht na schriftelijke bevestiging van de organisatie.

Bij de inschrijving kunnen specifieke wensen worden aangeven. We proberen hier rekening mee te houden, maar kunnen de wensen niet garanderen.

Wil je je kraam delen met iemand dan moet je dit eerst overleggen met de organisatie en schriftelijk toestemming krijgen. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.

Indien een kraam wordt gedeeld, zonder schriftelijk akkoord van de organisatie, dan zal er voor beide deelnemers het volledige reserveringsbedrag gerekend worden. (Volledige standhuur)

De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren, zelfs na betaling.

Indien een deelnemer een standplaats zonder kraam reserveert, dan wordt het volledige reserveringsbedrag gerekend. 

2. Annulering 

Indien je wilt annuleren, dient dit per e-mail te gebeuren. Ben je verhinderd, dan kun je dit tot drie weken van tevoren kosteloos afzeggen.

Bij een annulering later dan drie weken voor aanvang van het evenement wordt het volledige reserveringsbedrag ingehouden.

De organisatie is niet verplicht om het reserveringsbedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer.

De producten of de diensten waarmee de deelnemer zich aanmeld moeten gelijk zijn aan de producten of de diensten die aangeboden worden tijdens Charloisse Handmade Market.

Je mag geen schade toebrengen aan de kramen en voorzieningen op het terrein. Gebruik van o.a. spijkers en punaises is niet toegestaan.

Alle schade die door een deelnemer wordt gemaakt, wordt verhaald op de deelnemer. Je beschikt zelf over een aansprakelijkheidsverzekering.

Je kraam mag je niet verder uitbreiden zonder toestemming van de organisatie.

Als je bij aanvangstijd van het evenement niet bent verschenen, vervalt je reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. 

Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.
Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.

Je mag je kraam ruilen met een andere deelnemer, maar dit dient in onderlinge overeenstemming met de organisatie te geschieden.

De stand of kraam mag niet worden verplaatst.

De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van waren. Je dient zelf voor een haspel en verlengsnoeren te zorgen. 

Elektriciteit is alleen aanwezig als je specifiek bij de reservering elektriciteit gereserveerd hebt. Je kan dit doen door het toevoegen van een extra product ‘electra’ bij het reserveren van een kraam op website van de organisatie. 

Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen elektriciteit meer nodig heeft, dan is het niet mogelijk om het reeds betaalde reserveringsbedrag geretourneerd te krijgen. 

Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

Bij aankomst meldt je eerst dat je aanwezig bent, om aan te horen welke plaats je toegewezen hebt gekregen.

Je kan tussen 09:00 en 11:00 uur op de dag van de Charloisse Handmade Market je kraam inrichten. Het is niet toegestaan de kraam eerder af te bouwen dan 17.00 uur.

Met afbouwen eigen vuilnis meenemen. Achtergelaten vuilnis wordt doorberekend aan de deelnemer.

Flyeren is op geen enkele wijze toegestaan.

Om 18.00 dient je kraam volledig leeg te zijn.

Auto’s kunnen in het park bij hun kraam lossen en laden. Hierna moeten de auto’s wel worden verplaatst naar de Boergoensevliet. Alwaar parkeerplekken zijn gereserveerd voor de standhouders. 

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (lees: boetes voor foutief parkeren, e.d.). 

Je volgt immer de instructies op die door iemand van de organisatie gegeven wordt. Indien dit niet gebeurt dan kan er tot uitsluiting, zonder retournering van het reserveringsbedrag, besloten worden.

Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de los-/laadtijd zo kort mogelijk is.

Het is niet toegestaan om versterkte muziek ten gehore te brengen.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. 

De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Charloisse Handmade Market.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelasting ongeacht de reden. 

De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een dak. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. 

De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.

De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

Contractant kan zich nimmer beroepen op een door of namens Sylvana Events mondeling gedane toezegging, tenzij de organisatie deze toezegging schriftelijk heeft bevestigd.

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

 

 


Laatst aangepast door Sylvana Events op 23 januari 2015

© 2014 - 2017 Sylvana Events | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel